Perang Melawan Mitos

26 January 2018

Perang Melawan Mitos

Mitos kesihatan dirungkai oleh Dr. Khairul Hafidz bersama kumpulan doktor yang aktif memberikan informasi kesihatan dengan #MedTweetMy lalu menghasilkan podcast bertajuk "Perang Melawan Mitos".

January 26, 2018