Dramatik Kool – 2×5

Amran (Bell Ngasri) dan Rashid (Amir Lawak), dua orang pekerja di sebuah syarikat koprat yang saling bermusuhan.