October 2018

8 October 2018

2×5

Amran (Bell Ngasri) dan Rashid (Amir Lawak), dua orang pekerja di sebuah syarikat koprat yang saling bermusuhan.

October 08, 2018